IGP

Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls

És un distintiu de qualitat, establert per la Unió Europea, amb què distingeix certs productes el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya. La IGP Calçot de Valls va néixer l’any 2001. 

Els calçots de la IGP es reconeixen perquè estan lligats amb un fil blau del qual penja una etiqueta numerada amb el nom del productor.

Identifica un producte alimentari que és originari d’una zona geogràfica concreta i té una qualitat i característiques determinades.

Zona geogràfica

L’àrea geogràfica està composta pels terrenys que estan ubicats a les comarques del Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès i que el Consell Regulador considera aptes per a la producció de calçots. Nosaltres ens trobem al Baix Penedès, on la vegetació característica és el margalló, el garrofer, la vinya, els cereals, l’olivera i l’ametller.

Les condicions de clima i sòl de la zona dóna als calçots unes característiques organolèptiques d’una gran qualitat.

Qualitat i caraterístiques determinades de la IGP

Les pràctiques de cultiu seran les tradicionals que tendeixin a aconseguir la millor qualitat dels calçots.

Només podran acollir-se a la IGP els calçots tendres i frescos que compleixin els requisits de la legislació vigent.

En el moment de vendre’ls, els calçots hauran de complir les característiques mínimes següents:

  • han de ser sencers, sans i no hauran de tenir humitats exteriors anormals, olors ni gustos estranys.
  • han d’estar nets però mai rentats.
  • El Calçot de Valls haurà de tenir una cama blanca de 15 a 25 cm de llarg i un diàmetre mensurat a 5 cm de l’arrel entre 1,7 i 2,5 cm. A més, haurà de presentar les qualitats organolèptiques de la IGP.
  • EL condicionament dels calçots es realitzarà en feixos de 25 i 50 unitats, etiquetats i lligats amb la cinta característica del Calçot de Valls.